Powiatowy Urząd Pracy w Śremie

Dane teleadresowe

Powiatowy Urząd Pracy
wielkopolskie
śremski
Śrem
Śrem
ul. Gostyńska 49
63-100

Telefon (61) 28 37 075 oraz (61) 28 37 059

Fax (61) 28 37 075 wew. 38

E-mail sekretariat@pup.srem.pl

Web http://www.pup.srem.pl

ZOFIA BARCZ

7851633200

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie funkcjonuje w siedzibie przy ul. Gostyńska 49.

od poniedziałku do piątku - w godzinach 8:00 - 15:00

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w siedzibie przy ul. Gostyńska 49:
w poniedziałki - w godzinach 12:00 - 15:00

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), a w szczególności zajmuje się:
•pośrednictwem pracy dla bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców,
•realizacją programów dotyczących łagodzenia skutków bezrobocia oraz organizowaniem i finansowaniem szkoleń bezrobotnych i poszukujących pracy,
•rejestracją osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
•ustalaniem i wypłacaniem przysługujących świadczeń.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 maja 2011 14:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Urszula Bogusz
Ilość wyświetleń: 22081
13 czerwca 2013 22:21 (Agnieszka Twardowska) - Aktualizacja lokalizacji na mapie.
18 stycznia 2013 08:10 (Agnieszka Twardowska) - Dodanie danych kontaktowych.
18 stycznia 2013 08:09 (Agnieszka Twardowska) - Aktualizacja danych.
Realizacja: IDcom.pl