Powiatowy Urząd Pracy w Śremie

Dane teleadresowe

Nazwa:Powiatowy Urząd Pracy w Śremie
Województwo:wielkopolskie
Powiat:śremski
Gmina:Śrem
Miejscowość:Śrem
Adres:ul. Gostyńska 49
Kod pocztowy:63-100
Kontakt:

(61) 28 37 075 oraz (61) 28 37 059

(61) 28 37 075 wew. 38

sekretariat@pup.srem.pl

Dyrektor:

ZOFIA BARCZ

NIP:

7851633200

Siedziba urzędu:

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie funkcjonuje w siedzibie przy ul. Gostyńska 49.

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku - w godzinach 7:30 - 15:30

Skargi i wnioski:

Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie lub wyznaczony przez niego zastępca w sprawie skarg i wniosków przyjmuje:
- w poniedziałki w godzinach od 12:00 do 15:30, oraz
- w poniedziałki w godzinach od 15:30 do 16:00, po uprzednim ustaleniu terminu.
W przypadku gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, skargi i wnioski przyjmowane są w następnym dniu roboczym.

Sprawy z zakresu przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków prowadzone są przez Dział Administracyjno-Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie.

Zadania:

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.), a w szczególności zajmuje się:
•pośrednictwem pracy dla bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców,
•realizacją programów dotyczących łagodzenia skutków bezrobocia oraz organizowaniem i finansowaniem szkoleń bezrobotnych i poszukujących pracy,
•rejestracją osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
•ustalaniem i wypłacaniem przysługujących świadczeń.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 maja 2011 14:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Urszula Bogusz
Ilość wyświetleń: 83200
19 grudnia 2018 15:57 Agnieszka Rogalińska - Aktualizacja danych.
19 grudnia 2018 15:56 Agnieszka Rogalińska - Aktualizacja danych.
28 maja 2018 16:12 Agnieszka Rogalińska - Aktualizacja danych.
Realizacja: IDcom.pl